ریاضیات شگفت انگیز
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از اوست 

گفتم غمم فزون است / گفتا زمن چه آید ؟

گفتم که نمره ام ده / گفتا زمن نیاید

گفتم که نمره دادن بسیار سهل آید

گفتا ز ما اساتید این کار کمتر آید

گفتم کرم نمایید من را کنید شما شاد

گفتا که خوش خیالی کی وقت آن بیاید

گفتم که نمره ی هفت بدبخت عالمم کرد

گفتا که گر برای آن هم زیادت آید

گفتم خوشا دهی که دست شما دهد آن

گفتا تو کوشش کن کو وقت آن برآید

گفتم دل رحیمت کی قصد رحم دارد ؟

گفتا نگوی با کس تا وقت آن برآید ...


[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ 22:41 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]

از صفر من تا بیست تو راهی به جز تقدیر نیست

دلخوش به استادم نکن حذف اضطراری دیر نیست 

من غایبم یا در سکوت / تو حاضر و در گفتگو 

من غافل از استاد و درس / تو می نویسی مو به مو

با جزوه و فرمول بیا / تا پاس کنم یک واحدی

چیزی نخواندن بهتر از یک شب تلاش بی خودی

با عشق در دانشکده جایی برای درس نیست 

 البته ترم هفت و هشت دیگر مجال ترس نیست

دانشجو گر عاشق شود - بی پرده مشروط می شود 

چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود .


[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ 22:35 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس اندک…

اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات، آخر ترم، وقت اندک

درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار !

********

ی شوم امتحان آید همی, یار صفر مهربان آید همی

ما ز تعلیم وتعلم خسته ایم،دل به امید تقلب بسته ایم

مابرای کسب مدرک آمدیم،نی برای درک مطلب آمدیم !

********

هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به عنوان اشیائی دکوری استفاده کرده اید

اکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !

ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان !

********

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم

اما …..  اضطراب نمی گذارد

نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را !!

********

من همه کتابامو۲ دورکامل خوندم، توچطور؟

ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان

********

شیر یا خط دانشجویی :

اگه شیر اومد میخوابم !

اگر خط اومد فیلم میبینم !

اگه راست ایستاد درس میخونم !!

********

تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را !

********

این منم ، تازه از سر جلسه امتحان بلند شدم

همه چی عادیه ، هیچ چیز غیر طبیعی نمیبینید !

پوشک دانشجویان ایزی لایف مخصوص امتحانات !

*********

تقلب چیست

یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن

شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو

********

این روزها هیشکی درس نمیخواند !

شما چطور!؟

*********

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند !

آلبرت انیشتین

********

امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

 


[ یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ] [ 23:37 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]
سلام دوستای گلم 
بیاییم شب آرزوها برای هم دعا کنیم
که به آرزوهای قشنگمون برسیم
هرکسی دوست داشت میتونه بیاد اینجا آرزوی قشنگشو بگهالهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،

ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت.

ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت،

ای حی بی ذلت و ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت،

ای داننده رازها،

ای شنونده آوازها،

ای بیننده نمازها،

ای شناسنده نامها ،

ای رساننده گامها،

ای مبر از عوایق،

ای مطلع بر حقایق،

ای مهربان بر خلایق،

عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر

و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر،

از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.

 


[ پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 ] [ 11:55 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]
1x 8+ 1= 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

3 * 37 = 111
6 * 37 = 222
9 * 37 = 333
12 * 37 = 444
15 * 37 = 555
18 * 37 = 666
21 * 37 = 777
24 * 37 = 888
27 * 37 = 999

111.111.111 * 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321

1 * 9 + 2 = 11 
12 * 9 + 3 = 111 
123 * 9 + 4 = 1111 
1234 * 9 + 5 = 11111 
12345 * 9 + 6 = 111111 
123456 * 9 + 7 = 1111111 
1234567 * 9 + 8 = 11111111 
12345678 * 9 + 9 = 111111111 


1 * 8 + 1 = 9 
12 * 8 + 2 = 98 

123 * 8 + 3 = 987 

1234 * 8 + 4 = 9876 

12345 * 8 + 5 = 98765 

123456 * 8 + 6 = 987654 

1234567 * 8 + 7 = 9876543 

12345678 * 8 + 8 = 98765432 

123456789 * 8 + 9 = 987654321
بنظر منکه واقعا محشره نظر شما چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

[ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ] [ 20:01 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]

شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید

مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید

خطوط منحنی خنده را خراب کنید

طنین نام مرا موریانه خواهد خورد

مرا به نام دگر غیر ازین خطاب کنید

دگر به منطق منسوخ مرگ میخندم

مگر به شیوه ی دیگر مرا مجاب کنید

در انجماد سکون پیش از آن که سنگ شوم

مرا به هرم نفس های عشق آب کنید

مگر سماجت پولادی سکوت مرا

درون کوره ی فریاد خود مذاب کنید

بلاغت غم من انتشار خواهد یافت

اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید

قیصر امین پور

[ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ] [ 19:52 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]
سلام به دوستای گلم من آذین هستم
 یکی از عاشقان ریاضی همراه دوستای عزیزم
 میخواهیم اون یه ذره نفرت تون رو که نسبت
 به ریاضی دارید که البته بعضی از شما دارید 
از بین ببریم بنظر من بهترین درس و شیرین ترین درس فقط ریاضیه
نظر شما چیه؟؟؟؟؟؟؟امیدوارم همیشه عاشق ریاضیه بمونید

[ سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 ] [ 21:04 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]

نگهدار حریم علم و دانش


شنو از دانشی که بی کران است شگفتی ها دراین دریا نهان است

ریاضی مثل یک قوی سبکبار به نرمی بر روی هستی روان است

درخشنده تر از یک قرص خورشید فروغش بین دانش ها عیان است

دونده همچو آهوی سبک پی به باغ علم و دانش او دوان است

هماره غرق گلهای بهاری علوم پایه را بی او، خزان است

نگهدار حریم علم و دانش علوم پایه گله، او شبان است

حسابان درگلستان ریاضی بسی خرم چو یک سرو چمان است

مکان هندسی بسیار زیباست تو گویی باغ زیبای جنان است

عروسی همچو مشتق در حسابان به مثل دلبری ابرو کمان است


[ سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 ] [ 20:29 ] [ آذین عزیز ] [ نظرات ]
سلام دوستای خوبم
این مطلب به ریاضی ربط نداره
ولی عمق احساس رو میتونید  توش احاس کنید 
با تشکر از دوست مهربونم آذین که این مطلب قشنگ برامون توی نظرات گذاشت


خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در دل دارم.....روز بخیر

[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 22:49 ] [ مدیر ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام دانشمندای آینده
ما نمی خوایم بازم مثل مدرسه ریاضیو سختیاشو یادتون بیاریم
این وبلاگ زدیم تا چیزای قشنگ وجالب ریاضی یادتون بدیم
نظر سنجی
ریاضی وبش چطوره؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic